Az érzelmek különbséget mutatnak az emberi intelligencia és az AI között?


Válasz 1:

Ez a különbség része, de nem a teljes különbség. A különbség a tudatosság.

Az emberiség az intelligencia és a tudat elválasztását tapasztalja meg. Egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy minden olyan feladatot, amelyet képesek vagyunk elvégezni, jobban meg lehet valósítani egy gépi tanulási algoritmussal, ha elegendő adatot, a modell bonyolultságát és az időt igényeljük. Az intelligencia objektív feladat.

Az érzelmek teljesen tudatos élmények, nem pedig objektív jelenségek. Az érzelmek a szubjektíven tapasztalt tudatos mentális állapot részei, a szubjektíven tapasztalt szenzoros információk mellett. Tudomásunk szerint a tudomány nem ismeri a mentális állapotok tapasztalatainak objektív összehasonlítását.

Azt lehet állítani, hogy az AI „álszexuális érzelmeket” érezheti, mivel egy modell kiszámíthatja olyan cselekvési valószínűségeket, amelyek megegyeznek az érzések által vezérelt intuíció analógjával. Mivel azonban ezek a cselekvési valószínűségek objektívek, amelyek kívülről megfigyelhetők, nem mondhatjuk, hogy érzelmek.