Mi a különbség a részt vevő és a nem részt vevő elsőbbségi részvények között?


Válasz 1:

Az elsőbbségi részvények jelentéseAz elsőbbségi részvények azok, amelyek a következő két elsőbbségi jogot élvezik: 1. Az ezen részvényekre rögzített kamatlábbal vagy rögzített összeggel járó osztalék a részvényesi osztalék kifizetése elõtt.2. Az elsőbbségi részvénytőke visszatérítése a társaság felszámolásakor a saját tőke visszatérítése előtt.

Az elsőbbségi részvényeknek joguk van részt venni vagy részben meghaladni a nyereséget is, ami után megtérültek a részvényekre, vagy a visszaváltáskor jogosultak a prémiumba való részvételre. De ezek a részvények nem rendelkeznek szavazati joggal.

  • Részt vevő Részt vevő elsőbbségi részvények: Az osztalék kifizetését követően a részvényeseknek a részt vevő elsőbbségi részvények tulajdonosai jogosultak a fennmaradó nyereségben való részvételre. Ha a társaság bármelyik évében többlet nyereséget mutat, akkor a részt vevő elsőbbségi részvényesek további rögzített elsőbbségi osztalékon túl további osztalékra jogosultak.Nem Részt vevő elsőbbségi részvények: Olyan elsőbbségi részvények, amelyeknek nincs joguk részt venni a részvényesi részvényesek fennmaradó eredményében. osztalékot fizettek ki. Nem kapnak extra osztalékot a társaság többletnyeresége esetén, és évente csak rögzített osztalékot kaphatnak.

VANSHIKA GUPTA

http://B.COM 2 ÉV

ROLL NO: 11736


Válasz 2:
  • Részt vevő Részt vevő elsőbbségi részvények: Az osztalék kifizetését követően a részvényeseknek a részt vevő elsőbbségi részvények tulajdonosai jogosultak a fennmaradó nyereségben való részvételre. Ha a társaság bármelyik évében többlet nyereséget mutat, akkor a részt vevő elsőbbségi részvényesek további rögzített elsőbbségi osztalékon túl további osztalékra jogosultak.Nem Részt vevő elsőbbségi részvények: Olyan elsőbbségi részvények, amelyeknek nincs joguk részt venni a részvényesi részvényesek fennmaradó eredményében. kifizettek osztalékot. Nem kapnak extra osztalékot a társaság többletnyeresége esetén, és évente csak rögzített osztalékot kaphatnak.keshanta gurjar 11629

Válasz 3:

A részt vevő elsőbbségi részvények és a nem részt vevő elsőbbségi részvények közötti különbség a következő:

. Részt vevő elsőbbségi részvények: Ezek azok a részvények, amelyeknél a rögzített elsőbbségi osztalék feljogosítja a részvételi jogot a többletbevételre, miután az osztalékot egyenlő arányban fizették meg az összes részvényes részére.

Minthogy egyszerűen meghatározhatjuk, hogy ennek az elsőbbségi részesedésnek a tulajdonosa megkapja a rögzített osztalékot a társaság részéről. A társaság felszámolásakor az akkor maradék vagy többlet nyereség biztosan kifizetésre kerül.

. Nem részt vevő elsőbbségi részvények: Az ilyen elsőbbségi részvényeknél ezeknek a részvényeknek a tulajdonosai nem élveznek kellő előnyöket a részvételben részesülő elsőbbségi részvényekből; csak azt a rögzített összeget kapják meg, amelyet a társaság az elosztáskor bejelentett. Röviden: nem engedik meg maguknak, hogy részesüljenek az előnyökben, és nem rendelkeznek hatáskörrel sem a társaság nagy részvételében, sem a felszámolásban.


Válasz 4:

Kedvezményes részvények: - A 85. szakasz szerint az elsőbbségi részvények azok a részvények, amelyekre a következő elsőbbségi jogok vonatkoznak: 1) osztalékra a társaság élettartama alatt; 2) a tőke visszafizetésére a társaság felszámolásakor, a részvényesek tőkéje előtt. visszatér. A fent említett két jog mellett az elsőbbségi részvényeknek a kibocsátás időtartamától függően további jogok is lehetnek.

EZEK KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSAI A KEDVEZMÉNYES RÉSZVÉTELEK

  1. Osztalékfizetési alap -> halmozott és nem halmozódóÁtváltási alap -> konvertibilis és nem konvertibilisRemption alap -> visszaváltható és visszavonhatatlan részvétel a többletnyereségben -> részt vevő és nem részt vevő

RÉSZVÉTELI ELŐÍRÁS-MEGOSZTÁS →

  • a részesedésű elsőbbségi részvények azok a részvények, amelyek a társaság többletnyereségének olyan részvételére jogosultak, amely a részvényeseknek történő kifizetés után fennmarad

NEM RÉSZVÉTELI ELŐÍRÁS MEGOSZTÁS →

  • Nem jogosultak a társaság többletnyereségének részesedésére.Nem vannak rögzített osztalékrátaHa az AOA csendes, akkor feltételezhető, hogy minden elsőbbségi részesedés nem vesz részt

>> HARSHITA AGARWAL (11618)